Pedicure bij diabetes

De Verzorgde VoetVoetverzorging is bij een cliënt met diabetes heel belangrijk. Daarom wordt u als diabeet door uw huisarts doorverwezen. De reden hiervoor is dat er veranderingen op kunnen treden, die tijdig moeten worden gesignaleerd zoals gevoelsverlies en standsverandering. U kunt bij De Verzorgde Voet ook hiervoor prima terecht. Alle gebruikte producten zijn hierop afgestemd. Bovendien zijn de middelen aanwezig om regelmatig een controle (screening) uit te voeren. Deze informatie kan indien gewenst worden doorgegeven aan huisarts, podotherapeut of diabetesverpleegkundige. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de advisering ten aanzien van de voetverzorging thuis. Uiteraard zijn passende producten in de salon te verkrijgen waaronder crème en een voetspiegel.

Wilt u voor de eerste behandeling een verwijzing van uw huisarts aanvragen?

Veranderingen in 2013 diabetische voetzorg

De vergoedingenstructuur voor de diabetische voetzorg is veranderd in 2013. Wanneer uw huisarts uw hoofdbehandelaar is voor de diabetes EN wanneer deze zich heeft aangesloten bij een huisartsengroep voor de ketenzorg zoals De Ondernemende Huisarts (DOH), wordt de vergoeding van het gedeelte van de behandeling dat vergoed wordt door de basisverzekering, betaald door de huisartsengroep aan een aangesloten pedicure. Dat betekent dat pedicures zich dienen aan te sluiten bij de DOH. De contractonderhandelingen hiervoor lopen in januari 2013 nog, maar De Verzorgde Voet heeft zich als medisch pedicure wel aangemeld voor de contractonderhandelingen. U ontvangt dan geen kwitantie/factuur meer maar er wordt direct gefactureerd aan de DOH. Het betreft hier een wat uitgeklede behandeling waarbij u wat minder algemene zorg krijgt dan u gewend bent. U kunt deze zorg op eigen verzoek desgewenst uitbreiden tot een reguliere behandeling.

Is uw huisarts NIET aangesloten bij een huisartsengroep voor de ketenzorg diabetes of is de internist uw hoofdbehandelaar, dan verandert er voor u vooralsnog niets. U ontvangt een kwitantie/factuur en stuurt deze in naar uw verzekering.