Pedicure bij diabetes

Voetverzorging is bij een cliënt met diabetes heel belangrijk. Daarom wordt u als diabeet doorverwezen. De reden hiervoor is dat er veranderingen op kunnen treden, die tijdig moeten worden gesignaleerd zoals gevoelsverlies en standsverandering. U kunt bij De Verzorgde Voet ook hiervoor prima terecht. Alle gebruikte producten zijn hierop afgestemd. Bovendien zijn de middelen aanwezig om regelmatig een controle (screening) uit te voeren. Deze informatie kan indien gewenst worden doorgegeven aan huisarts, podotherapeut of diabetesverpleegkundige. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de advisering ten aanzien van de voetverzorging thuis. Uiteraard zijn passende producten in de salon te verkrijgen waaronder crème en een voetspiegel.

Wilt u voor de eerste behandeling een verwijzing aanvragen?

ketenzorg diabetische voetzorg

Ook als u via de ketenzorg voor diabetische voetzorg wordt verwezen, kunt u terecht bij De Verzorgde Voet. Er zijn contracten met de podotherapeuten verbonden aan de ziekenhuizen in de regio en De Ondernemende Huisartsen (DOH). Er is geen contract voor de voetzorg voor de huisartsen aangesloten bij de PoZoB.