Over ons

Waarom kiezen voor deze medisch pedicure in Geldrop?

Het antwoord hierop is dat u bij De Verzorgde Voet een optimaal gekwalificeerde pedicure heeft met een transparante dienstverlening. Er is gezorgd voor aansluiting bij het kwaliteitsregister pedicures de geschillencommissie. Bovendien wordt jaarlijks bijgeschoold zodat de kennis en vaardigheden optimaal actueel zijn. Er is gekozen voor een geautomatiseerd systeem zodat uw gegevens vlot worden geregistreerd en gemakkelijk kan worden gezorgd voor verwerking van kwitanties en verwijzingen. Bent u diabeet? Lees dan ook verder onder het deel risicovoeten voor de actuele informatie die u betreft over de vergoedingenstructuur.  We hopen hiermee te hebben aangetoond dat u zeer welkom bent en dat uw voeten in goede handen zijn. Na uw bezoek heeft u Verzorgde Voeten!

Historie

Het bedrijf Pedicuresalon De Verzorgde Voet is officieel opgericht per 13 mei 2004. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17165389 en daardoor ook onderdeel van het HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten). Zij is officieel aangemeld bij de Belastingdienst en werkt onder BTW nummer 1414.94.931.B01. De officiële tenaamstelling is Pedicuresalon De Verzorgde Voet. Als werknaam wordt De Verzorgde Voet gebruikt.

Kwaliteitsregister

Per januari 2009 is er een registratie opgesteld van de “kwaliteiten” van de pedicures. Hierin zijn vastgelegd welke diploma’s en aantekeningen zijn behaald en wat de bijscholingen zijn. Bovendien is het registratienummer van de verzekeraars, de zogenaamde AGB code opgenomen. Gelijktijdig is er voor pedicures een bijscholingsverplichting opgesteld.

U kunt deze als cliënt niet zien, maar de verzekeraars, die kunnen inloggen wel. U kunt wel het overzicht van aangesloten pedicures oproepen onder www.kwaliteitsregisterpedicures.nl. Ingrid Lasschuit is opgenomen onder nummer 3441 in het KRP, zij staat sinds haar diplomering in januari 2010 geregistreerd als Medisch Pedicure en heeft hiermee het hoogste opleidingsniveau als pedicure behaald (MBO 4).

Richtlijnen pedicurebranche

Tegelijkertijd met de invoering van het kwaliteitsregister, zijn de richtlijnen voor de pedicurebranche geïntroduceerd. Deze dienen te worden onderschreven door de pedicure met aantekening reumatische of diabetische voet/de medisch pedicure, anders kan zij niet worden opgenomen in het register. De richtlijnen beschrijven de handelwijze voor de pedicures ten aanzien van de risicovoeten. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op diverse (medische) studies en de ervaring van de branche.

Als u hier vragen over heeft, stel deze gerust. Bij risicovoeten kunt u denken aan voeten van mensen met diabetes mellitus, reumatoide artritis of artrose, spasme, verlamming, oncologische behandelingen of leeftijd boven 75 jaar. Deze omschrijving is niet uitputtend. Deze omstandigheden zorgen voor verandering van huid, kracht, looppatroon en daardoor belasting van voet en huid, waarnaast een gezond herstel vaak is belemmerd.

Aansluiting bij De Geschillencommissie

GeschillencommissieWij streven ernaar u optimaal service te verlenen en staan steeds open voor vragen of klachten. Soms kan het voorkomen dat er in gezamenlijk overleg geen oplossing wordt gevonden. Dan is het goed om een externe partij bij het geschil te betrekken. Als ProVoet lid zijn wij aangesloten bij De Geschillencommissie. Meer informatie treft u aan in een folder in de salon. Op de achterzijde zijn ook de algemene voorwaarden opgenomen.

Avg/privacy statement

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet van kracht. Hiervoor heeft ook uw pedicure een eigen privacy statement geschreven. Tussen 20 mei en 1 augustus 2018 wordt bij iedere behandeling het privacy statement voorgelegd in de praktijk en eventueel toegelicht. U wordt gevraagd om een toestemmingsformulier te tekenen voor het vastleggen van uw gegevens. Vanaf 1 juni  is het privacy statement te lezen in de wachtkamer en op de website, zie hiervoor de onderstaande verwijzing. Na 1 augustus wordt aangenomen dat deze wijze van bekendstellen volstaat.Privacy Statement Pedicuresalon De Verzorgde Voet 1b