Kwaliteitsregister

Per januari 2009 is er een registratie opgesteld van de “kwaliteiten” van de pedicures. Hierin zijn vastgelegd welke diploma’s en aantekeningen zijn behaald en wat de bijscholingen zijn. Bovendien is het registratienummer van de verzekeraars, de zogenaamde AGB code opgenomen. Gelijktijdig is er voor pedicures een bijscholingsverplichting opgesteld.

U kunt deze als cliënt niet zien, maar de verzekeraars, die kunnen inloggen wel. U kunt wel het overzicht van aangesloten pedicures oproepen onder www.kwaliteitsregisterpedicures.nl. Ingrid Lasschuit is opgenomen onder nummer 3441 in het KRP, zij staat sinds haar diplomering in januari 2010 geregistreerd als Medisch Pedicure en heeft hiermee het hoogste opleidingsniveau als pedicure behaald (MBO 4).

Lees meer over ons.