Pedicure

Uw medisch pedicure… Ingrid Lasschuit-Verplancke

Na in de zomer van 2003 te zijn gestart met een omscholing naar het vakgebied pedicure via IMKO Opleidingen in Eindhoven, heb ik in januari 2005 mijn KOC diploma behaald. Na jaren van werken op kantoor, heb ik gekozen voor deze omscholing om de combinatie tussen werken en de zorg voor een gezin met 3 kinderen te optimaliseren. Tot nu toe bevalt het prima!

Naast diverse cursussen heb ik in januari 2010 op basis van een EVC procedure het branchediploma Medisch Pedicure verworven. Maar dat betekent niet dat daarmee het eind van het vergaren van kennis is bereikt! Nog ieder jaar word ik als medisch pedicure bijgeschoold op diverse vlakken, zodat kennis en vaardigheden optimaal up to date blijven. Recent gevolgde workshops en trainingen bevinden zich bijvoorbeeld op het gebied van voetverzorging voor diabetici en reumatici, vaatlijden, nagelbeugeltechnieken voor nagelcorrecties, EHBO in de praktijk en gebruik van kleine blusmiddelen.

In 2016 ben ik begonnen met de specialisatie Oncologische Voetzorg en de omzetting van het branchediploma naar een officieel erkend MBO4 Crebo diploma Medisch Pedicure. Na een hele serie examens mag ik me sedert 2017 naast Medisch Pedicure ook Oncologisch Voetzorgverlener en Medisch Voetzorgverlener noemen.

ProVoet

Iedere gediplomeerde pedicure heeft de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Ik heb gekozen voor aansluiting bij ProVoet. ProVoet toetst of het diploma van de pedicure voldoet aan de huidige standaard. Zo ja, dan mag je je een ProVoet pedicure noemen.

ProCert

Een medisch pedicure kan worden opgenomen als ze aan de eisen voldoet in het kwaliteitregister pedicures, het KRP. Registratie in dit register kent een bijscholingsverplichting. Ik sta in het register onder nummer 3441.

IKNL gids

Als Oncologisch Voetzorgverlener, voldoend aan de verplichtingen voor de bijscholing die hiervoor gelden, ben ik opgenomen in de gids voor hulpverleners op het gebied van kanker.