Waarom kiezen voor medisch pedicure in Geldrop?

Het antwoord hierop is dat u bij De Verzorgde Voet een optimaal gekwalificeerde pedicure heeft met een transparante dienstverlening. Er is gezorgd voor aansluiting bij het kwaliteitsregister pedicures de geschillencommissie. Bovendien wordt jaarlijks bijgeschoold zodat de kennis en vaardigheden optimaal actueel zijn. Er is gekozen voor een geautomatiseerd systeem zodat uw gegevens vlot worden geregistreerd en gemakkelijk kan worden gezorgd voor verwerking van kwitanties en verwijzingen. Bent u diabeet? Lees dan ook verder onder het deel risicovoeten voor de actuele informatie die u betreft over de vergoedingenstructuur.  We hopen hiermee te hebben aangetoond dat u zeer welkom bent en dat uw voeten in goede handen zijn. Na uw bezoek heeft u Verzorgde Voeten!

Lees meer over ons…

Kwaliteitsregister

Per januari 2009 is er een registratie opgesteld van de “kwaliteiten” van de pedicures. Hierin zijn vastgelegd welke diploma’s en aantekeningen zijn behaald en wat de bijscholingen zijn. Bovendien is het registratienummer van de verzekeraars, de zogenaamde AGB code opgenomen. Gelijktijdig is er voor pedicures een bijscholingsverplichting opgesteld.

U kunt deze als cliënt niet zien, maar de verzekeraars, die kunnen inloggen wel. U kunt wel het overzicht van aangesloten pedicures oproepen onder www.kwaliteitsregisterpedicures.nl. Ingrid Lasschuit is opgenomen onder nummer 3441 in het KRP, zij staat sinds haar diplomering in januari 2010 geregistreerd als Medisch Pedicure en heeft hiermee het hoogste opleidingsniveau als pedicure behaald (MBO 4).

Lees meer over ons.